האגודה הישראלית לאקוסטיקה

האגודה הישראלית לאקוסטיקה נוסדה בשנת 2001 והיא מאגדת בתוכה עוסקים ובעלי עניין באקוסטיקה ומטרתה קידום נושא האקוסטיקה בארץ.

חברות באגודה

חברי האגודה מתחלקים ל"חברים מלאים" ו"חברים עמיתים" כאשר חברים מלאים הינם כל מי שעיסוקו בתחום האקוסטיקה והינו בעל הכשרה/השכלה, ידע וניסיון בתחום ויומלץ ע"י 3 חברים מלאים ויהיה בעל זכויות מלאות ואפשרויות להשפיע על פעולות האגודה. כחברים עמיתים מתקבלים כל המעונינים שייהנו משירותי האגודה ללא זכויות הצבעה ובחירה.