אודות

האגודה הישראלית לאקוסטיקה נוסדה בשנת 2001 והיא מאגדת בתוכה עוסקים ובעלי עניין באקוסטיקה ומטרתה קידום נושא האקוסטיקה בארץ.

האגודה הינה מלכ"ר (אגודה שלא למטרת רווח) ופעולותיה מתרכזות ב:

  • א. קידום טכני ואינפורמטיבי של תחום האקוסטיקה בארץ
  • ב. קיום ימי עיון, תערוכות וכנסים בתחום האקוסטיקה
  • ג. ריכוז אינפורמציה טכנית ופרסומית בנושאי אקוסטיקה והפצתם בין חברי האגודה
  • ד. ריכוז אינפורמציה בנושאי ימי עיון, כנסים ותערוכות בארץ ובעולם והפצתם בין חברי האגודה
  • ה. מעורבות ושמירת אינטרסים של חברי האגודה אצל גורמים מוסדיים בנושאי מיכשור, תקנים, בחינות וכו'
  • ו. ייצוג חברי האגודה והאגודה ככלל בפני אגודות דומות בעולם כולו
  • ז. פרסום החברים ועיסוקם בתערוכות, כנסים, אינטרנט וכו'
  • ח. הושטת עזרה לחברי האגודה בייעוץ, הדרכה ועזרה מקצועית, משפטית, כלכלית ומוסדית

חברי האגודה מתחלקים ל"חברים מלאים" ו"חברים עמיתים" כאשר חברים מלאים הינם כל מי שעיסוקו בתחום האקוסטיקה והינו בעל הכשרה/השכלה, ידע וניסיון בתחום ויומלץ ע"י 3 חברים מלאים ויהיה בעל זכויות מלאות ואפשרויות להשפיע על פעולות האגודה. כחברים עמיתים מתקבלים כל המעונינים שייהנו משירותי האגודה ללא זכויות הצבעה ובחירה.

מוסדות האגודה כוללים אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת הנבחרים באסיפה כללית אחת לשנה.