הודעות והחלטות

בקרוב הכנס ה 35 של האגודה.

שמרו את התאריך 25/5/22