הועד המנהל

ד"ר סטליאן גלברג – יו"ר


גב' אורלי שובל – מזכיר
אקו – הנדסת סביבה ואקוסטיקה


אינג' רועי גוטליב

לפנייה לגזבר האגודה יש לשלח מייל

[email protected]


ד"ר אמנון דובדבני


פרופ' בעז רפאלי
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


מר יוסי פרלה
מ.ג. יועצים לאקוסטיקה


מר מאיר קילים
קילים – הגברה ותאורה