מוסדות האגודה

ועדה טכנית

עוסקת בקידום נושאים טכניים וארגון תוכן לכנסים וימי עיון.
חברי הועדה: ד"ר יובל מנטל, גב' אנה סגל, ד"ר אווה צידוני.


ועדת ביקורת

אחראית לביקורת פנים ארגונית שוטפת.
חברי הועדה: גב' מיכאלה שטרנברג, מר בועז חלמיש, מר בני אפל.


ועדת אתר

אחראית על אתר האינטרנט של האגודה.
חברי הועדה: ד"ר תמר בלייברג, מר יאיר ברמן, מר אבי ויקס, מר יורם גבאי.