מחקר אקדמי

בישראל פועלות מספר קבוצות אקדמיות המבצעות מחקר בתחום האקוסטיקה ובתחומים קשורים:

  • המעבדה לאקוסטיקה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חוקר אחראי: פרופ' בעז רפאלי.
  • המעבדה לעיבוד אותות דיבור ואקוסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, חוקר אחראי: פרופ' שרון גנות.
  • המעבדה לנוירו-פיזיולוגיה של מערכת השמיעה, האוניברסיטה העברית, חוקר אחראי: פרופ' ישראל נלקן.
  • המעבדה לעיבוד אותות שמיעה, אוניברסיטת תל-אביב, חוקרת אחראית: פרופ' מרים פירסט-יוסט.
  • המרכז לעיבוד שפה, מכללת אפקה.
  • המעבדה למחקרי אקוסטיקה ורעש, אוניברסיטת אריאל, חוקר אחראי: ד"ר ניר פינק /https://www.ariel.ac.il/wp/anrl
  • המעבדה לתפיסה שמיעתית, אוניברסיטת אריאל, חוקרת אחראית: פרופ' לאה פוסטיק /https://www.ariel.ac.il/wp/apl
  • המעבדה לתפיסת דיבור ומאמץ האזנתי, אוניברסיטת אריאל, חוקרת אחראית: ד"ר ריקי טייטלבאום-סוויד /https://www.ariel.ac.il/wp/sple