מידע על חברות באגודה

עפ"י תקנון העמותה (סע' 6), חברי האגודה הם בעלי עניין באקוסטיקה ושאושרו ע"י הועד המנהל של האגודה בעת הצטרפותם. חברי האגודה מתחלקים ל"חברים מלאים" ו"חברים עמיתים" כאשר חברים מלאים הינם כל מי שעיסוקו בתחום האקוסטיקה והינו בעל הכשרה/השכלה, ידע וניסיון בתחום ויומלץ ע"י 3 חברים מלאים ויהיה בעל זכויות מלאות ואפשרויות להשפיע על פעולות האגודה. כחברים עמיתים מתקבלים כל המעונינים שייהנו משירותי האגודה ללא זכויות הצבעה ובחירה.


כמו-כן, חברי האגודה משוייכים לתאים, המאפיינים את אופי המעורבות שלהם בתחום האקוסטיקה:

תא יועצים – חברים אשר עיסוקם המרכזי בייעוץ אקוסטי לבניה ובאקוסטיקה סביבתית.

תא אלקטרואקוסטיקה – חברים אשר עיסוקם המרכזי בחברות הייטק, ייעוץ אלקטרו-אקוסטי, הנדסת קול.

תא קבלנים וספקים – חברים אשר עיסוקם המרכזי ביבוא, שיווק, מכירה של חומרים אקוסטיים, וכן בביצוע פרויקטים אקוסטיים.

תא אקדמיה ועובדי ציבור – חברים אשר משמשים כמרצים במוסדות לימוד, חוקרים אקדמיים, סטודנטים ועובדי ציבור שונים.

אחרים – חברים אשר לא שויכו לאף אחד מהתאים שהוזכרו לעיל.


נכון לשנת 2014, דמי החבר השנתיים עומדים על 350 ש"ח.
* קיימת הנחה לסטודנטים.