תא היועצים

תא היועצים מאגד בתוכו חברים שעיסוקם המרכזי הינו ייעוץ אקוסטי. התא מקיים מפגשים עצמאיים, והחברים בו פועלים תחת קוד אתי מוסכם.

תנאי הסף לקבלה לתא היועצים הינם:

  1. אדריכל או מהנדס או בעל תואר שני לפחות במדעי הסביבה, עם ניסיון מוכח של 3 שנות עבודה לפחות בתחום הייעוץ האקוסטי.
  2. הנדסאי, או בעל תואר במדעים או בעל תואר ראשון לפחות במדעי הסביבה, עם ניסיון מוכח של 5 שנות עבודה לפחות בתחום הייעוץ האקוסטי.
  3. כל בעל ניסיון מעשי מוכח של 15 שנים לפחות בעיסוק בתחום יעוץ באקוסטיקה.

לפרוטוקול ישיבת מייסדי תא היועצים, ולמידע נוסף על הצטרפות לחצו כאן.